Reich Reich

Agenda Projectenlijst Project list Projectenarchief Project archive

Steve Reich – Tehillim

Steve Reich – Double Sextet

 

Steve Reich, de beroemde minimalistische componist, herontdekte in de jaren ‘80 zijn Joodse wortels. Dit kwam voor het eerst tot uiting in de compositie Tehillim waarin hij vier Hebreeuwse psalmteksten op muziek zette voor ensemble en vrouwenstemmen. De teksten koos hij om hun universele boodschap; de lettergrepen van de tekst vormen de basis van het steeds veranderende ritme. Tehillim is inmiddels uitgegroeid tot een van Reichs meest geliefde werken.

 

INSOMNIO voerde Tehillim uit samen met Synergy Vocals. Tehillim is een bijzonder stuk voor deze vocal group. Toen dirigente Micaela Haslam in 1996 door het London Symphony Orchestra werd gevraagd dit stuk uit te voeren was dat de directe aanleiding tot het oprichten van Synergy Vocals. Micaela, toen nog lid van The Swingle Singers, was met haar drie collega’s uitstekend in staat de combinatie van vocale samensmelting en ritmische wendbaarheid uit te voeren. Steve Reich zelf was zo enthousiast over het resultaat dat hij Micaela verzocht een ensemble op te richten voor zijn nieuwe werk Three Tales en voor de eerste Europese opname en tournee van Music for 18 Musicians. In 1997 koos Micaela de naam Synergy voor de groeiende groep zangers. Sindsdien heeft Synergy Vocals zich ontwikkeld tot een gerespecteerde groep, geroemd om zijn klank, ritmische precisie en dynamische voorstellingen.

 

Op 7 mei en 9 oktober heeft INSOMNIO Tehillim uitgevoerd met een ander werk van Reich, Double Sextet, waarin zes musici op het podium de dialoog aangaan met een (video)opname van zichzelf. Een unieke productie, omdat Double Sextet doorgaans of met een geluidsband of met twee ensembles wordt uitgevoerd. Het videobeeld van de musici gaf de uitvoering een extra dimensie. 

Steve Reich – Tehillim

Steve Reich – Double Sextet

 

In the 1980s, the well-known minimalist composer Steve Reich rediscovered his Jewish heritage. This new interest found it’s first musical expression in Tehillim, a composition in which he set to music four Hebrew psalm texts for ensemble and four women’s voices. The texts were chosen by their universal messages; the syllables of the texts form the basis for the ever-changing rhythmic patterns. Tehillim has grown out to be one of Reichs most admired works.

 

INSOMNIO performed Tehillim in collaboration with the Synergy Vocals. Tehillim has a special significance tot his vocal group. When, in 1996, conductor Micaela Haslam was asked by the Londen Symphony Orchestra to perform this piece it formed the direct precedent for founding Syngergy Vocals. Micaela, at the time still member of The Swingle Singers, and her three colleagues turned out to be perfectly suited for the joint challenges of harmonious vocalizing and rhythmic manoeuvrability. Steve Reich was so impressed by the result, he persuaded Micaela to form an ensemble to perform his newest work, Three Tales, and for the first European recording and tour of Music for 18 Musicians. In 1997 Micaela chose the name Synergy Vocals for the growing group of vocalists. Since then, Synergy Vocals has developed into a respected group, renowned for it’s sound, rhythmic precision and dynamic stage-presence.

 

On May 7 and October 9 INSOMNIO performed Tehillim with yet another work by Steve Reich; Double Sextet, in which six musicians onstage engage in a musical dialogue with a (video) recording of themselves. Considering how Double Sextet is usually played with either two ensembles or an ensemble and an audio recording, INSOMNIO’s production was unique: the usage of video images of the musicians gave the performance an extra dimension.

Agenda:

06-05-2014 05/06/2014 - 22:00 - Muziekgebouw aan ’t IJ Muziekgebouw aan ’t IJ
21-06-2014 06/21/2014 - 00:00 - TivoliVredenburg TivoliVredenburg
28-06-2014 06/28/2014 - 00:00 - Hoog Catherijne Hoog Catherijne
Agenda Projectenlijst Project list Projectenarchief Project archive